19 Jan 2018      
Home    |     Career    |     Love    |     Business    |     Services    |     Panel Astrologers    |     Contact Us

Home > Vedic Astrology Yoga
Vedic Astrology Yoga
-- A --
Adhi Akhand Samrajya Alok Kartari Amala Kirti Amala
Amar Anantha Dhana Amar Ams Avatara Anant Kaal Sarpa Anapathya
Anapha Anga Heena Annadana Anthya Vayasi Dhana Anthya Vayasi
Apakeerti Aputra Ardha Ardha Chandra Asatyavadi
Ashubha Mala Asubha Aetna Dhana Labha Ayatna Griha Prapti  
-- B --
Bahu Dravy Arjana Bahu Putra Bahu Stree Bahugraha Karaka Balya Dhana
Bandhana Bandhu Bhisthyaktha Bandhu Pujya Bhadra Bhaga Chumbana
Bhagini Bhagya Malika (Mala) Bhagya Bharati Bharyasaha Vyabhichara
Bhaskara Bhatru Vriddhi Bhaum Budh Tri Ekadasha Sambandha Bheethi Bheri
Bhojana Soukhya Bhojana Bhratru Mooladdhana Prapti Bhratrusapa Sutakshaya Brahma
Brijesh Buddh Guru Shani Buddh Guru Shukra Shani Buddh Guru Buddh Mangal Guru
Buddh Mangal Shani Buddh Mangal Buddh Shani Buddh Shukra Guru Buddh Shukra Mangal
Budh Shukra Shani Buddh Shukra Buddha Budha Aditya Buddhi Jada
Buddhimaturya        
-- C --
Chamara Chanakya Chandika Chandra Adhi Chandra Anapha
Chandra Guru Chandra Mangal Chandra Chapa Chatussagara
Chandra Shukra Chhatra
-- D --
Dama Dainya Daitya Guru Dala Mala Dala Sarpa
Dala Damini Dampatti Dukha Dampatti Sukha Danava Jyoti
Danda Daridra Das Mauni Datta Putra Deha Kashta
Deha Pushti Deha Sthoulaya Deva Guru Bhaum Devendra Dhana Prapti
Dhana Dhan Dhana Dhan Labha Dhanu Malika Dhanuban
Dhanush Dharma Karmadhipati Dharm Sukarm Adhi Dhatrutwa Dhwaja
Digbalkaraka Dur Durga Durmarana Durmukha
Durdhara Dwadasa Sahodara Dwi Bhuja Dwi Rashmi Dwi Shubh Drishti
Dwi Tung Bhuja Dwidrishti Dwigrah Dwishakti    
-- E - F - G--
Eka Bhagini Ekaputra Gada Gaja Kesari Gaja
Galakarna Gandharva Garuda Gauri Go
Gohanta Gola Griha Nasa Guhya Roga Guru Shani
Guru Shishya Guru Shukra Guru Trikon Drishti    
-- H - I - J --
Hala Hamsa Hari Hara Brahma Harsha Hatha Hantaa
Heena Indra Ishu Jada Jananatpurvam
Jara Jaraja Putra Jaya    
-- K --
Kahala Kaal Sarp Kalanidhi Kalanirdesat Putra Kalanirdesat Putranasa
Kalatra Malika Kalatra Mooladdhana Kalatra Shanda Kalpadruma Kamala
Kanktok Kalsarpa Kapata Karaka Karascheda Karika
Karma Malika Kartari (Paapa) Kartari (Shubha) Kartikeya Kedara
Kemadruma Khadga Khalawata Koota Krisanga
Krishna Kshaya Roga Kula Vardhana Kulik Kaal Sarpa Kurma
Kurraa Kushta Roga Kusuma    
-- L --
Labha Malika Labha Lagna Malika Lagna Saptam Shobha Lagnadhi
Lakshadhi Lakshmi Bandna Lakshmi    
-- M --
Madhya Vayasi Dhana Maha Maha Bhagya Mahapadma Kalsarpa Maha Parivartana
Maha Pataka Makuta Malavya Malika Manglik
Mangal Buddh Guru Shani Mangal Buddh Guru Shukra Shani Mangal Shani Marana Dur Marud
Matibhramana Matru Moola Dhana Matru Satrutwa Matru Sneha Matrudeerghayur
Matrugami Matrumoolad Matrunasa Matrusapa Sutakshaya Matsya Ketu
Matsya Mooka Mridanga Musala Mangal Guru
-- N --
Nabhasa Nala Nauka Nav Netranasa Neech Parivartan
Neecha Bhanga Raja Netranasa Nishkapata Nishturabhasi  
-- O - P - Q --
Pasha Padma Kaal Sarp Pakshi (Vihaga) Pancha Mahapurusha Parakrama
Parannabhojana Parihasaka Parijata Parivartana Parvata
Pasa Patak Kaal Sarp Peenasaroga Pisacha Grastha Pitru Marana
Pitrusapa Sutakshaya Pittaroga Pratibha Vritardha Pretasapa Pushkala
Putra Kalatra Putra Malika Putra Sukha Putrakalatraheena Putramooladdhana
Putranasas        
-- R --
Raja Lakshana Raja Rani Raj Raja Bhanga Raja Lakshana
Rajabhrashta Rajju Randhra Malika Rashmi Ravi
Roga Grastha Ruchaka      
-- S --
Sada Sanchara Sahodareesangama Sakata Shakti Samadura
Samudra Samukha Sanghataka Marana Sankha Shankhchud Kalsarpa
Shankhpal Kaal Sarp Shar Shasha Shasya Sheshnag Kalsarpa
Shiv Nayan Shoola Srinath Shringataka Shubha
Shubha Vasi Shukra Guru Shani Shukra Mangal Guru Shukra Mangal Shani Shukra Mangal
Shukra Shani Simhasana Siracheda Sisnavyadhi Siva
Sodaranasa Sraddhannabhuktha Srika Sringhataka Subha Chinnaha
Subha Surya Shukra Mangal Sukha Malika Sumukhas Sunapha
Surya Shukra Guru Surya Shukra Shani Surya Shukra Swaveeryad Dhana Swetakushta
-- T - U --
Takshak Kaal Sarp Tanu Dhanu Theevrabuddhi Thrikalagnana Trikona
Trilochana Tung Parvirtan Tung Shakti Ubhayachari Uttam Graha
Uttamadi        
-- V --
Vaapi Vahana Vajra Vakchalana Vallaki
Vamsacheda Vanchanachorabheethi Vasi Vasuki Kalsarpa Vasumati
Vasumna Vatharoga Veena Vesi Vichitra Sauda Prasara
Vidyut Vihaga Vikalanga Patni Vikrama Malika Vimala
Vipreet Raj Viparita Harsha Raja Viparita Sarala Raja Viparita Vimala Raja Vishakta Kalsarpa
Vishaprayoga Vishnu Voshi Vrana Vraya Malika
Vyasardha        
-- W - X - Y - Z --
Yava Yoopa Yuddha Praveena Yuddhac Marana Yuddhatpaschaddrubha
Yuddhatpaschaddrudha Yuddhatpoorvadridhachitta Yuddhe Marana Yuga Yukthi Sainanwithavagmi
 :: Login
Email :
Password :
New User? Sign Up
 :: Astro Reports
 • Yearly Astrology Reading
 • Life Astrology Report
 • Horoscope Matching
 • Astrology Questions
 • Yoga Astrology Analysis Report
 • Love Transits Astrology Report
 • Child Astrology Report
 • Career Astrology Reading
 • Business Astrology Report
 • Financial Status Astrology Report
 • Business Partnership Compatibility
 • Medical Astrology Reading
 • Birth Time Rectification
 • Gemstone Astrology Report
 • Vedic Astrology Remedies
 • Vastu Astrology Report
 • Sade Sati Astrology Report
 • Muhurtha Astrology Reading
 • Varshphal Report
 • Travel Astrology Report
 • Life Partner Reading
 • Saturn and Rahu Report
 • Jupiter, Saturn, Rahu and Ketu Report
Jupiter Transit Report
 :: Free Services / Info
 • Horoscope Signs
 • Zodiac Compatibility
 • Festivals
 • Baby Names
 • Baby Names By Rashi
 • Monthly Horoscope
 • Yearly Horoscope
 • Yantra
 • Gemstones
 • Healing Stones / Crystals
 • Nakshatra
 • Baby Names by Nakshatra
 • Astrology Yogas
 • Vedic Mantras
 • Rudraksha
 • Historical Monuments
 • Yoga
 • Chakra
 • Temples
 • Churches
 • Mosques
 • Gurudwaras
 • Monasteries
 • Jain Temples
 • Ashrams, Yoga & Meditation Centers

 

 

Home | Career | Love | Business | Services | Articles | Disclaimer | Login | Sign Up | Contact us | Spiritual Tours | Urllist | XML Sitemap

Copyright 2012. All Rights Reserved www.Astrolika.com

Our online Indian Astrologers (Vedic Astrologers) provide astrological services and follow Vedic astrology (Hindu Astrology) system. It is the most accurate and efficient than any other astrological systems in the world.

Jan Site Visitors: 26180


Share on Facebook